Priopćenje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Slika /Fotografije/MSPM_Siroko_570.jpg

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku vezano uz članak objavljen u nedjelju, 11. lipnja 2017. godine u Jutarnjem listu pod naslovom „Dobiju od države 2300 kn za udomljavanje invalida, spreme novac u džep, a jadne ljude brutalno mrcvare: “Tuku ih, izgladnjuju i tjeraju na težak rad“ objavljuje sljedeće priopćenje:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osuđuje svaki oblik neprimjerenog ponašanja prema korisnicima u sustavu socijalne skrbi kao i prema svakom djetetu i odrasloj osobi, građanima Republike Hrvatske.

Profesori sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od veljače do srpnja 2015. godine proveli su istraživanje na temu „Poštivanje prava osoba s invaliditetom smještenih u udomiteljskim obiteljima i obiteljskim domovima“. U istraživanju  je sudjelovalo 6 osoba s invaliditetom koje su smještene u udomiteljskim obiteljima i 2 osobe s invaliditetom koje su smještene u obiteljskim domovima s područja Zagrebačke županije, sedam stručnjaka iz ustanova socijalne skrbi i nevladinih organizacija  te 5 udomitelja i 1 njegovatelj.

Ističemo da je na dan 31. ožujka 2015. godine broj smještenih odraslih osoba s invaliditetom u udomiteljskim obiteljima na području Zagrebačke županije bio 582 odrasle osobe, od čega je 448 korisnika s oštećenjem mentalnog zdravlja te 134 korisnika s intelektualnim oštećenjem.

S obzirom da je vidljivo da se radi o kvalitativnom istraživanju te uzimajući reciprocitet korisnika koji su sudjelovali u istraživanju u odnosu na broj ukupno smještenih korisnika smatramo da nije moguće govoriti o rezultatima istraživanja kao općim činjenicama koje upućuju na stvarno stanje u svim udomiteljskim obiteljima i obiteljskim domovima na području RH.

Svaka udomiteljska obitelj i svaki obiteljski dom kao i ostale ustanove socijalne skrbi dužne su osigurati korisniku zadovoljavanje osnovnih i specifičnih potreba. U slučaju bilo kakvih saznanja o nasilničkom ponašanju ili neprimjerenom postupanju prema smještenim korisnicima socijalni radnici obavještavaju nadležne institucije te procjenjuju kvalitetu skrbi o korisnicima.

Ukoliko udomitelj obavlja udomiteljstvo protivno interesima korisnika centar za socijalnu skrb donosi rješenje o prestanku dozvole za obavljanje udomiteljstva i korisniku osigurava drugi smještaj.

Rješenjem inspektora Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prestaje pružanje usluga kao profesionalne djelatnosti obiteljskim domovima čiji rad nije u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je u više slučajeva donosilo ovakva rješenja temeljem utvrđivanja nezakonitosti u radu, a jednako će tako postupati i ubuduće.

Sukladno navedenom iznimno je važna odgovornost svih osoba koje imaju doticaja s korisnikom i imaju saznanja o neprimjerenim postupcima prema njima, da o tome obavijeste nadležni centar za socijalnu skrb ili nadležno ministarstvo.

Stoga upućujemo otvoreni poziv svima koji na bilo koji način dođu do saznanja o neprimjerenom obliku ponašanja prema korisnicima u sustavu socijalne skrbi, ali i ostalim na taj način ugroženim građanima, da o tome izvijeste nadležne institucije kako bi iste mogle pravovremeno reagirati sukladno svim raspoloživim sredstvima.

S ciljem osiguravanja što kvalitetnijeg života u zajednici korisnika koji su na smještaju, transformacijom ustanova i deinstitucionalizacijom korisnika uvode se i poboljšavaju socijalne usluge  u zajednici kao najprimjereniji oblik skrbi za sve one kojima je sukladno individualnim potrebama, mogućnostima i sposobnostima moguće osigurati podršku u zajednici.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku svjesno nedostataka s kojima se suočavaju korisnici, ali i pružatelji usluga, priprema novi Zakon o udomiteljstvu s ciljem poboljšanja uvjeta života korisnika i kvalitete pružene usluge u udomiteljskim obiteljima.

S ciljem poboljšanja kvalitete pružanja usluge u obiteljskim domovima Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u novom pravilniku planira jačanje strukture zaposlenika u ovim domovima kako bi osigurali bolje uvjete života za korisnike.

Naglašavamo da su u navedenom istraživanju vidljivi i vrlo pozitivni primjeri o kojima se u članku ne govori te koristimo ovu priliku kako bi još jednom zahvalili svim udomiteljima i predstavnicima obiteljskih domova koji primjereno, s puno razumijevanja i podrške skrbe o našim korisnicima.

Pisane vijesti