KontaktiMinistarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu   politiku
Trg Nevenke Topalušić 1
10000 Zagreb

Tel.  +385 1 555 7111;  +385 1 555 7013
Fax. +385 1 555 7222

Uprava za socijalnu politiku, strategiju i mlade: +385 1 555 7036

Uprava za financije, proračun i ugovaranje s pružateljima usluga: +385 1 555 7016

Uprava za provedbu socijalne politike, organizaciju i nadzor ustanova: +385 1 555 7015

e-mail: ministarstvo@mdomsp.hr

OIB: 15351583880
MB:  02830426

Temeljem Zaključka Vlade RH od 16. ožujka 2016. godine, pri pisarnici Ministarstva je otvorena e-mail adresa pisarnica@mdomsp.hr na koju se zaprimaju akti drugih državnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima, te s koje se i otpremaju akti koji, s obzirom na svoju veličinu, mogu biti otpremljeni na taj način. 
 
UPRAVA ZA SOCIJALNU POLITIKU, STRATEGIJU I MLADE 01/5557036
Sektor za socijalnu politiku i politike za djecu, mlade i obitelj: Tatjana Katkić Stanić, načelnica Sektora 01/5557048
Služba za socijalnu politiku: Katica Lažeta, voditeljica Službe 01/5557046
Služba za djecu i obitelj: Duška Bogdanović, voditeljica Službe 01/5557024
Služba za mlade: Morana Makovec, voditeljica Službe 01/5557185
Sektor za politike za osobe s invaliditetom i odrasle osobe: Zvjezdana Bogdanović, načelnica Sektora 01/5557121
Služba za stare i nemoćne osobe, osobe s problemima ovisnosti i azilante: Marija Penava Šimac, voditeljica Službe 01/5557203
Služba za osobe s invaliditetom: Zvjezdana Janičar, voditeljica Službe 01/5557215
Služba za beskućnike, žrtve trgovanja ljudima, humanitarni rad i volonterstvo: Andrea Krznar, voditeljica Službe 01/5557144
Sektor za međunarodnu suradnju i Europsku uniju: Branka Juras, načelnica Sektora 01/5557152
Služba za međunarodnu suradnju: Snježana Franković, voditeljica Službe 01/5557153
Služba za  fondove EU: Mirjana Radovan, voditeljica Službe 01/5557149
Služba za međunarodnu suradnju u području zaštite djece i koordinaciju sustava socijalne sigurnosti: Jasna Palić, voditeljica Službe 01/5557125
UPRAVA ZA PROVEDBU SOCIJALNE POLITIKE, ORGANIZACIJU I NADZOR USTANOVA 01/5557015
Sektor za podršku ustanovama i drugim pružateljima socijalnih usluga: Ana Butković, načelnica Sektora 01/5557041
Služba za upravljanje kvalitetom i stručno usavršavanje: Ivana Kokić Ajazaj, voditeljica Službe 01/5557049
Služba za podršku centrima za socijalnu skrb: Tanja Žaja, voditeljica Službe 01/5557031
Služba za podršku domovima i drugim pružateljima socijalnih usluga: Martina Štabi, voditeljica Službe  01/5557345
Sektor za nadzor i predstavke: Stelia Vasung, načelnica Sektora 01/5557117
Služba za upravni i inspekcijski nadzor: Branka Budić, voditeljica Službe 01/5557034
Služba za predstavke i pritužbe: Branka Hrupelj, voditeljica Službe 01/5557039
UPRAVA ZA FINANCIJE, PRORAČUN I UGOVARANJE S PRUŽATELJIMA USLUGA 01/5557016
Sektor za proračun i financije: Nikica Šikić, načelnik Sektora  01/5557082
Služba za državni proračun, financijsko planiranje i decentralizirane funkcije: Ivana Frater, voditeljica Službe  01/5557098
Služba za računovodstvo i financije: Drago Majstorović, voditelj Službe  01/5557165
Služba za investicije i upravljanje imovinom: Nikica Šikić, voditelj Službe 01/5557082
Sektor za ugovaranje socijalnih usluga, programe i projekte: Ivančica Mamek Jagić, načelnica Sektora 01/5557061
Služba za ugovaranje usluga u mreži socijalne skrbi: Mirjana Pejanović, voditeljica Službe 01/5557063
Služba za pripremu i provedbu programa i projekata udruga: Anica Ježić, voditeljica Službe 01/5557033
Služba za praćenje programa i projekata udruga: Gordana Radonić, voditeljica Službe 01/5557211
SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE  
Samostalni sektor za pravne poslove: Mirjana Matov, načelnica Sektora 01/5557151
Služba za drugostupanjski postupak: Marija Hemar, voditeljica Službe  01/5557043
Služba za statusno pravne poslove i naknadu štete: Jasenka Hanže Hanzlin, voditeljica Službe 01/5557147
GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA 01/5557076
Glavno tajništvo: Dijana Matić, ovlaštena za obavljanje poslova Glavne tajnice Ministarstva 01/5557076
Služba za ljudske potencijale: Zvonimir Matković, voditelj Službe 01/5557109
Služba za informatičku podršku: Rafael Pejčinović, voditelj Službe 01/5557122
Služba za javnu nabavu: Martina Hanžek, voditeljica Službe 01/5557074
Služba za opće poslove: Sandro Mustafagić, voditelj službe 01/5557168
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 01/5557102
Samostalna služba za unutarnju reviziju: Silvana Šalov, voditeljica službe 01/5557102
GLASNOGOVORNICA  
Daria Marjanović 01/5557006
Kontakt za medije press@mdomsp.hr