Obrasci za izvješća

Obrasci za polugodišnje i završno izvješće za Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu po prioritetnim područjima:
 1. Klubovi za mlade
 2. Regionalni info-centri za mlade
 3. Rad s mladima koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni (NEET)
 4. Provedba programa mobilnosti mladih ili programa informiranja mladih o mobilnosti
 5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
 6. Lokalni info-centri
 7. Osposobljavanje za (socijalno)poduzetništvo i samozapošljavanje
 8. Lokalni i regionalni programi za mlade
Napomena: Uz polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 

Obrasci za završno izvješće za Poziv za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu s pozicija Ministarstva socijalne politike i mladih po prioritetnim područjima:
 1. Projekti usmjereni osiguranju prehrane tijekom boravka u osnovnoj školi djeci iz socijalno ugroženih obitelji
 2. Projekti usmjereni pomoći socijalno ugroženim obiteljima
 3. Projekti usmjereni integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina
 

Obrasci za završno izvješće za Poziv za prijavu na Natječaj za financiranje projekata usmjerenih prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima u Republici Hrvatskoj
 

Obrasci za polugodišnje izvješće za Poziv za provedbu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistecije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (2016. -2018.)

Napomena: Uz polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 

Obrasci za završno izvješće za Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara  u 2015. godini i trogodišnjih programa regionalnih volonterskih centara za razdoblje od 2015. do 2018. godine i to:
 1. Izvještaj o provedbi prve godine trogodišnjeg programa regionalnih volonterskih
 2. Izvještaj o provedbi projekata lokalnih volonterskih centara
 


Obrasci prvog privremenog izvještaja za Poziv za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u RH (2016. -2018.)

 


Obrasci završnog izvješća o provedbi druge godine Trogodišnjeg programa (za razdoblje od 2011. - 2014. godine) udruga koje djeluju u području socijalne skrbi
 


OBJAVLJENO: 11. listopada 2016.
Obrasci za završno izvješće projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece u 2015. godini.
 
OBJAVLJENO: 11. listopada 2016.
Obrasci za završno izvješće projekata usmjerenih unapređenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici u 2016. godini.
 
OBJAVLJENO: 8. studenog 2016.
Obrasci za završno izvješće projekata udruga u području rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika u 2015. godini.
 
OBJAVLJENO: 30. studenog 2016.
Obrasci za polugodišnji  izvještaj za treću godinu provedbe programa iz područja socijalne skrbi, financiranje u razdoblju od  1. lipnja 2016. do 30. studenog 2016. godine
Napomena: Uz polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 
OBJAVLJENO: 5. prosinca 2016.
Obrasci za polugodišnji  izvještaj za drugu godinu provedbe programa regionalnih volonterskih centara za razdoblje od 2015. do 2018. godine.
Napomena: Uz polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 
OBJAVLJENO: 21. prosinca 2016.
Obrasci za završni izvještaj za prvu godinu provedbe programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj od 2016. do 2018. godine
 
OBJAVLJENO: 5. siječnja 2017.
Obrasci za završni izvještaj za prvu godinu provedbe programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u RH (2016. -2018.)
 
OBJAVLJENO: 25. siječnja 2017.
Obrasci za polugodišnji izvještaj za jednogodišnje projekte lokalnih volonterskih centara u 2016. godini
Napomena: Uz polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 
OBJAVLJENO: 16. ožujka 2017.

Obrasci za Prvo privremeno izvješće za drugu godinu provedbe programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u RH (2016. -2018.)
Napomena: Uz Prvo privremeno izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 
OBJAVLJENO: 16. ožujka 2017.

Obrasci za šestomjesečno izvješće za drugu godinu provedbe programa/projekata udruga  i jedinica lokalne (regionalne) samouprave usmjerene mladima
Napomena: Uz šestomjesečno izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 
OBJAVLJENO: 4. travnja 2017.

Obrasci za šestomjesečno izvješće za projekte udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u Republici Hrvatskoj u 2016. godini
NAPOMENA: Uz šestomjesečno izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 
OBJAVLJENO: 5. travnja 2017.

Obrasci za polugodišnje izvješće za projekte udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece u Republici Hrvatskoj u 2016. godini
NAPOMENA: Uz polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 
OBJAVLJENO: 5. travnja 2017.

Obrasci za izvješće o provedbi treće godine trogodišnjeg programa iz područja socijalne skrbi i završno opisno trogodišnje izvješće za razdoblje 2014. -2017.
NAPOMENA:
Obrazac opisnog završnog izvješća o provedbi trogodišnjeg programa iz područja socijalne skrbi za razdoblje 2014. do 2017. godine te obrasce o provedbi treće godine Trogodišnjeg programa potrebno je ispuniti, ovjeriti i dostaviti u papirnatom i elektronskom obliku (na označenom CD/DVD-u ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj prozirnoj košuljici).
Uz obrazac  Popis pojedinačnih troškova, potrebno je svaki nastali trošak pravdati  skeniranim  izvornikom pisanog dokaza pohranjenom u elektronskom obliku na CD/DVD-u ili USB priključku. Ovo se odnosi na račune, obračun plaće, JOPPD obrasce, ugovore, putne naloge, kao i preslike izvoda iz banke ili FINA-e, odnosno isplatnice i blagajničkog izvještaja kao dokaz bezgotovinskog, odnosno gotovinskog plaćanja. Trošak mora biti u skladu s odobrenom specifikacijom, odnosno ukoliko Ministarstvo ne pokriva cijeli iznos, na pisanom dokazu troška označava se udio Ministarstva u tom trošku.
Sve skenirane račune, odnosno pisane dokaze, potrebno je označiti, odnosno uredno pohraniti pod rednim brojem i naslovom označenim u samom obrascu pojedinačnih troškova (na primjer:1. Ljudski resursi 1.1. Plaće 1.1.1. Voditeljica programa).
Priloge uz opisno izvješće o provedbi treće godine programa kao što su fotografije, medijski članci, evaluacijsko izvješće, izvješće o uvođenju standarda kvalitete  i druge, potrebno je skenirati i također dostaviti u elektronskom obliku te pohraniti u zasebnu označenu mapu (npr. Fotografije i drugo) . Isto se ne odnosi na publikacije financirane kroz ovu potporu (plakati, letci, brošure, priručnici) koje nije potrebno kopirati već dostaviti u prilogu izvješća po jedan primjerak.
Uz obrazac Opisnog izvješća za cjelokupno trogodišnje trajanje programa od 2014.-2017. godine, potrebno je dostaviti samo 3-4 ključna priloga koji dokazuju provedbu trogodišnjeg programa za razdoblje 2014.-2017. godine.
 
OBJAVLJENO: 7. travnja 2017.

Obrasci za polugodišnje izvješće za programe i projekte usmjerene smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina u 2016. godini.
NAPOMENA:
Obrasce za polugodišnje izvješće potrebno je ispuniti, ovjeriti i dostaviti u papirnatom i  elektronskom obliku na označenom CD/DVD-u ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj prozirnoj košuljici. Uz polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 
OBJAVLJENO: 14. travnja 2017.

Obrasci za polugodišnje izvješće za projekte usmjerene mladima u 2016. godini
Napomena:  Obrasce za polugodišnje izvješće potrebno je ispuniti, ovjeriti i dostaviti u papirnatom i  elektronskom obliku na označenom CD/DVD-u ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj prozirnoj košuljici.
Uz polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 
OBJAVLJENO: 1. lipnja 2017.

Obrasci za polugodišnji izvještaj za drugu godinu provedbe programa (2017.) udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj od 2016. do 2018. godine

Napomena:  Obrasce za polugodišnje izvješće potrebno je ispuniti, ovjeriti i dostaviti u papirnatom i  elektronskom obliku na označenom CD/DVD-u ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj prozirnoj košuljici. Uz polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 
OBJAVLJENO: 12. lipnja 2017.

Obrasci za završno izvješće druge godine provedbe programa regionalnih volonterskih centara u 2016. godini.

Napomena:  Obrazac  financijskog izvješća kao i  opisnog izvješća o  provedbi druge godine programa  potrebno je ispuniti, ovjeriti i dostaviti u papirnatom i elektronskom obliku (na označenom CD/DVD-u ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj prozirnoj košuljici).
Uz obrazac  Popis pojedinačnih troškova, potrebno je svaki nastali trošak pravdati  skeniranim  izvornikom pisanog dokaza pohranjenom u elektronskom obliku na CD/DVD-u ili USB priključku. Ovo se odnosi na račune, obračun plaće, JOPPD obrasce, ugovore, putne naloge, kao i preslike izvoda iz banke ili FINA-e, odnosno isplatnice i blagajničkog izvještaja kao dokaz bezgotovinskog, odnosno gotovinskog plaćanja. Trošak mora biti u skladu s odobrenom specifikacijom, odnosno ukoliko Ministarstvo ne pokriva cijeli iznos, na pisanom dokazu troška označava se udio Ministarstva u tom trošku.
Sve skenirane račune, odnosno pisane dokaze, potrebno je označiti, odnosno uredno pohraniti pod rednim brojem i naslovom označenim u samom obrascu pojedinačnih troškova (na primjer:1. Ljudski resursi 1.1. Plaće 1.1.1. Voditeljica programa). Isto se ne odnosi na publikacije financirane kroz ovu potporu (plakati, letci, brošure, priručnici) koje nije potrebno kopirati već dostaviti u prilogu izvješća po jedan primjerak.
 
OBJAVLJENO: 6. srpnja 2017.

Obrasci za završno izvješće za projekte udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece u Republici Hrvatskoj u 2016. godini

Napomena:

 Obrazac  financijskog izvješća,  opisnog izvješća o  provedbi projekta kao i obrazac prikaza pojedinačnih troškova,  potrebno je ispuniti, ovjeriti i dostaviti u papirnatom i elektronskom obliku (na označenom CD/DVD-u ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj prozirnoj košuljici).
Uz obrazac  Popis pojedinačnih troškova, potrebno je svaki nastali trošak pravdati  skeniranim  izvornikom pisanog dokaza pohranjenom u elektronskom obliku na CD/DVD-u ili USB priključku. Ovo se odnosi na račune, obračun plaće, JOPPD obrasce, ugovore, putne naloge, kao i preslike izvoda iz banke ili FINA-e, odnosno isplatnice i blagajničkog izvještaja kao dokaz bezgotovinskog, odnosno gotovinskog plaćanja. Trošak mora biti u skladu s odobrenom specifikacijom, odnosno ukoliko Ministarstvo ne pokriva cijeli iznos, na pisanom dokazu troška označava se udio Ministarstva u tom trošku.
Sve skenirane račune, odnosno pisane dokaze, potrebno je označiti, odnosno uredno pohraniti pod rednim brojem i naslovom označenim u samom obrascu pojedinačnih troškova (na primjer:1. Ljudski resursi 1.1. Plaće 1.1.1. Voditeljica programa). Isto se ne odnosi na publikacije financirane kroz ovu potporu (plakati, letci, brošure, priručnici) koje nije potrebno kopirati već dostaviti u prilogu izvješća po jedan primjerak.
 
OBJAVLJENO: 10. srpnja 2017.

Obrasci za polugodišnje izvješće za projekte udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika u 2016. godini

Napomena:
 Obrazac  financijskog izvješća,  opisnog izvješća o  provedbi projekta kao i obrazac prikaza pojedinačnih troškova,  potrebno je ispuniti, ovjeriti i dostaviti u papirnatom i elektronskom obliku (na označenom CD/DVD-u ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj prozirnoj košuljici).Uz obrazac  Popis pojedinačnih troškova, za polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati skenirane izvornike računa, obračuna plaće, JOPPD obrasce, ugovore, putne naloge kao niti  preslike izvoda iz banke ili FINA-e i drugo.
 
OBJAVLJENO: 21. srpnja 2017.

Obrasci za završno izvješće za jednogodišnje projekte lokalnih volonterskih centara u Republici Hrvatskoj u 2016. godini

Napomena:

 Obrazac  financijskog izvješća,  opisnog izvješća o  provedbi projekta kao i obrazac prikaza pojedinačnih troškova,  potrebno je ispuniti, ovjeriti i dostaviti u papirnatom i elektronskom obliku (na označenom CD/DVD-u ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj prozirnoj košuljici).
Uz obrazac  Popis pojedinačnih troškova, potrebno je svaki nastali trošak pravdati  skeniranim  izvornikom pisanog dokaza pohranjenom u elektronskom obliku na CD/DVD-u ili USB priključku. Ovo se odnosi na račune, obračun plaće, JOPPD obrasce, ugovore, putne naloge, kao i preslike izvoda iz banke ili FINA-e, odnosno isplatnice i blagajničkog izvještaja kao dokaz bezgotovinskog, odnosno gotovinskog plaćanja. Trošak mora biti u skladu s odobrenom specifikacijom, odnosno ukoliko Ministarstvo ne pokriva cijeli iznos, na pisanom dokazu troška označava se udio Ministarstva u tom trošku.
Sve skenirane račune, odnosno pisane dokaze, potrebno je označiti, odnosno uredno pohraniti pod rednim brojem i naslovom označenim u samom obrascu pojedinačnih troškova (na primjer:1. Ljudski resursi 1.1. Plaće 1.1.1. Voditeljica programa). Isto se ne odnosi na publikacije financirane kroz ovu potporu (plakati, letci, brošure, priručnici) koje nije potrebno kopirati već dostaviti u prilogu izvješća po jedan primjerak.
 
OBJAVLJENO: 21. srpnja 2017

Obrasci za završno izvješće projekate udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u Republici Hrvatskoj u 2016. godini

Napomena:
 Obrazac  financijskog izvješća,  opisnog izvješća o  provedbi projekta kao i obrazac prikaza pojedinačnih troškova,  potrebno je ispuniti, ovjeriti i dostaviti u papirnatom i elektronskom obliku (na označenom CD/DVD-u ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj prozirnoj košuljici).
Uz obrazac  Popis pojedinačnih troškova, potrebno je svaki nastali trošak pravdati  skeniranim  izvornikom pisanog dokaza pohranjenom u elektronskom obliku na CD/DVD-u ili USB priključku. Ovo se odnosi na račune, obračun plaće, JOPPD obrasce, ugovore, putne naloge, kao i preslike izvoda iz banke ili FINA-e, odnosno isplatnice i blagajničkog izvještaja kao dokaz bezgotovinskog, odnosno gotovinskog plaćanja. Trošak mora biti u skladu s odobrenom specifikacijom, odnosno ukoliko Ministarstvo ne pokriva cijeli iznos, na pisanom dokazu troška označava se udio Ministarstva u tom trošku.
Sve skenirane račune, odnosno pisane dokaze, potrebno je označiti, odnosno uredno pohraniti pod rednim brojem i naslovom označenim u samom obrascu pojedinačnih troškova (na primjer:1. Ljudski resursi 1.1. Plaće 1.1.1. Voditeljica programa). Isto se ne odnosi na publikacije financirane kroz ovu potporu (plakati, letci, brošure, priručnici) koje nije potrebno kopirati već dostaviti u prilogu izvješća po jedan primjerak.
 
OBJAVLJENO: 27. srpnja 2017.

Obrasci za završno izvješće za projekate udruga usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu

Napomena:
 Obrazac  financijskog izvješća,  opisnog izvješća o  provedbi projekta kao i obrazac prikaza pojedinačnih troškova,  potrebno je ispuniti, ovjeriti i dostaviti u papirnatom i elektronskom obliku (na označenom CD/DVD-u ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj prozirnoj košuljici).
Uz obrazac  Popis pojedinačnih troškova, potrebno je svaki nastali trošak pravdati  skeniranim  izvornikom pisanog dokaza pohranjenom u elektronskom obliku na CD/DVD-u ili USB priključku. Ovo se odnosi na račune, obračun plaće, JOPPD obrasce, ugovore, putne naloge, kao i preslike izvoda iz banke ili FINA-e, odnosno isplatnice i blagajničkog izvještaja kao dokaz bezgotovinskog, odnosno gotovinskog plaćanja. Trošak mora biti u skladu s odobrenom specifikacijom, odnosno ukoliko Ministarstvo ne pokriva cijeli iznos, na pisanom dokazu troška označava se udio Ministarstva u tom trošku.
Sve skenirane račune, odnosno pisane dokaze, potrebno je označiti, odnosno uredno pohraniti pod rednim brojem i naslovom označenim u samom obrascu pojedinačnih troškova (na primjer:1. Ljudski resursi 1.1. Plaće 1.1.1. Voditeljica programa). Isto se ne odnosi na publikacije financirane kroz ovu potporu (plakati, letci, brošure, priručnici) koje nije potrebno kopirati već dostaviti u prilogu izvješća po jedan primjerak.
 
OBJAVLJENO: 2. listopada 2017.

Obrasci za izvješće o napretku projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2017. godinu

Obrasce za polugodišnje izvješće potrebno je ispuniti, ovjeriti i dostaviti u papirnatom i  elektronskom obliku na označenom CD/DVD-u ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj prozirnoj košuljici. Uz  izvješće o napretku nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju.
 
OBJAVLJENO: 5. listopada 2017.

Obrasci za završno izvješće za prvu godinu trogodišnjih programa usmjerenih podršci posvojiteljima i trogodišnjih programa usmjerenih razvoju udomiteljstva

Napomena:

Obrazac  financijskog izvješća,  opisnog izvješća o  provedbi programa  kao i obrazac prikaza pojedinačnih troškova,  potrebno je ispuniti, ovjeriti i dostaviti u papirnatom i elektronskom obliku (na označenom CD/DVD-u ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj prozirnoj košuljici).
Uz obrazac  Popis pojedinačnih troškova, potrebno je svaki nastali trošak pravdati  skeniranim  izvornikom pisanog dokaza pohranjenom u elektronskom obliku na CD/DVD-u ili USB priključku. Ovo se odnosi na račune, obračun plaće, JOPPD obrasce, ugovore, putne naloge, kao i preslike izvoda iz banke ili FINA-e, odnosno isplatnice i blagajničkog izvještaja kao dokaz bezgotovinskog, odnosno gotovinskog plaćanja. Trošak mora biti u skladu s odobrenom specifikacijom, odnosno ukoliko Ministarstvo ne pokriva cijeli iznos, na pisanom dokazu troška označava se udio Ministarstva u tom trošku.
Sve skenirane račune, odnosno pisane dokaze, potrebno je označiti, odnosno uredno pohraniti pod rednim brojem i naslovom označenim u samom obrascu pojedinačnih troškova (na primjer:1. Ljudski resursi 1.1. Plaće 1.1.1. Voditeljica programa).
Isto se ne odnosi na publikacije financirane kroz ovu potporu (plakati, letci, brošure, priručnici) koje nije potrebno kopirati već dostaviti u prilogu izvješća po jedan primjerak.
 
OBJAVLJENO: 10. listopada 2017

Obrasci za završno izvješće o provedbi prve godine trogodišnjeg programa udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godini

Napomena:

 Obrazac  financijskog izvješća,  opisnog izvješća o  provedbi programa  kao i obrazac prikaza pojedinačnih troškova,  potrebno je ispuniti, ovjeriti i dostaviti u papirnatom i elektronskom obliku (na označenom CD/DVD-u ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj prozirnoj košuljici).
Uz obrazac  Popis pojedinačnih troškova, potrebno je svaki nastali trošak pravdati  skeniranim  izvornikom pisanog dokaza pohranjenom u elektronskom obliku na CD/DVD-u ili USB priključku. Ovo se odnosi na račune, obračun plaće, JOPPD obrasce, ugovore, putne naloge, kao i preslike izvoda iz banke ili FINA-e, odnosno isplatnice i blagajničkog izvještaja kao dokaz bezgotovinskog, odnosno gotovinskog plaćanja. Trošak mora biti u skladu s odobrenom specifikacijom, odnosno ukoliko Ministarstvo ne pokriva cijeli iznos, na pisanom dokazu troška označava se udio Ministarstva u tom trošku.
Sve skenirane račune, odnosno pisane dokaze, potrebno je označiti, odnosno uredno pohraniti pod rednim brojem i naslovom označenim u samom obrascu pojedinačnih troškova (na primjer:1. Ljudski resursi 1.1. Plaće 1.1.1. Voditeljica programa).
Isto se ne odnosi na publikacije financirane kroz ovu potporu (plakati, letci, brošure, priručnici) koje nije potrebno kopirati već dostaviti u prilogu izvješća po jedan primjerak.
 
OBJAVLJENO: 16. listopada 2017.

Obrasci za završno izvješće o provedbi prve godine trogodišnjih programa  i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina za tri prioritetna područja

Napomena:

Obrazac  financijskog izvješća,  opisnog izvješća o  provedbi programa  kao i obrazac prikaza pojedinačnih troškova,  potrebno je ispuniti, ovjeriti i dostaviti u papirnatom i elektronskom obliku (na označenom CD/DVD-u ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj prozirnoj košuljici).
Uz obrazac  Popis pojedinačnih troškova, potrebno je svaki nastali trošak pravdati  skeniranim  izvornikom pisanog dokaza pohranjenom u elektronskom obliku na CD/DVD-u ili USB priključku. Ovo se odnosi na račune, obračun plaće, JOPPD obrasce, ugovore, putne naloge, kao i preslike izvoda iz banke ili FINA-e, odnosno isplatnice i blagajničkog izvještaja kao dokaz bezgotovinskog, odnosno gotovinskog plaćanja. Trošak mora biti u skladu s odobrenom specifikacijom, odnosno ukoliko Ministarstvo ne pokriva cijeli iznos, na pisanom dokazu troška označava se udio Ministarstva u tom trošku.
Sve skenirane račune, odnosno pisane dokaze, potrebno je označiti, odnosno uredno pohraniti pod rednim brojem i naslovom označenim u samom obrascu pojedinačnih troškova (na primjer:1. Ljudski resursi 1.1. Plaće 1.1.1. Voditeljica programa).
Isto se ne odnosi na publikacije financirane kroz ovu potporu (plakati, letci, brošure, priručnici) koje nije potrebno kopirati već dostaviti u prilogu izvješća po jedan primjerak.
 
OBJAVLJENO: 25. listopada 2017.

Obrasci za završno izvješće o provedbi druge godine trogodišnjih programa   usmjerenih mladima

Napomena:
Obrazac  financijskog izvješća,  opisnog izvješća o  provedbi programa  kao i obrazac prikaza pojedinačnih troškova,  potrebno je ispuniti, ovjeriti i dostaviti u papirnatom i elektronskom obliku (na označenom CD/DVD-u ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj prozirnoj košuljici).
Uz obrazac  Popis pojedinačnih troškova, potrebno je svaki nastali trošak pravdati  skeniranim  izvornikom pisanog dokaza pohranjenom u elektronskom obliku na CD/DVD-u ili USB priključku. Ovo se odnosi na račune, obračun plaće, JOPPD obrasce, ugovore, putne naloge, kao i preslike izvoda iz banke ili FINA-e, odnosno isplatnice i blagajničkog izvještaja kao dokaz bezgotovinskog, odnosno gotovinskog plaćanja. Trošak mora biti u skladu s odobrenom specifikacijom, odnosno ukoliko Ministarstvo ne pokriva cijeli iznos, na pisanom dokazu troška označava se udio Ministarstva u tom trošku.
Sve skenirane račune, odnosno pisane dokaze, potrebno je označiti, odnosno uredno pohraniti pod rednim brojem i naslovom označenim u samom obrascu pojedinačnih troškova (na primjer:1. Ljudski resursi 1.1. Plaće 1.1.1. Voditeljica programa).
Isto se ne odnosi na publikacije financirane kroz ovu potporu (plakati, letci, brošure, priručnici) koje nije potrebno kopirati već dostaviti u prilogu izvješća po jedan primjerak.
 
OBJAVLJENO: 15.studenog 2017.

Obrasci za polugodišnje izvješće o provedbi programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Napomena:

Obrasce za polugodišnje izvješće potrebno je ispuniti, ovjeriti i dostaviti u papirnatom i  elektronskom obliku na označenom CD/DVD-u ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj prozirnoj košuljici. Uz  polugodišnje izvješće nije potrebno dostavljati preslike računa i pisanih dokaza o nastalim troškovima u izvještajnom razdoblju, osim dokaza u elektronskom obliku o provedenim aktivnostima/uslugama.
 
OBJAVLJENO: 19. prosinca 2017.

Obrasci za završno izvješće o provedbi druge godine trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge osobne asistencije

Napomena:
Obrazac  financijskog izvješća,  opisnog izvješća o  provedbi programa  obrazac prikaza pojedinačnih troškova kao i popis osobnih asistenata,  potrebno je ispuniti, ovjeriti i dostaviti u papirnatom i elektronskom obliku (na označenom CD/DVD-u ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj prozirnoj košuljici). Uz obrazac  Popis pojedinačnih troškova, potrebno je svaki nastali trošak pravdati  skeniranim  izvornikom pisanog dokaza pohranjenom u elektronskom obliku na CD/DVD-u ili USB priključku. Ovo se odnosi na račune, obračun plaće, JOPPD obrasce, ugovore, putne naloge, kao i preslike izvoda iz banke ili FINA-e, odnosno isplatnice i blagajničkog izvještaja kao dokaz bezgotovinskog, odnosno gotovinskog plaćanja. Trošak mora biti u skladu s odobrenom specifikacijom, odnosno ukoliko Ministarstvo ne pokriva cijeli iznos, na pisanom dokazu troška označava se udio Ministarstva u tom trošku. Sve skenirane račune, odnosno pisane dokaze, potrebno je označiti, odnosno uredno pohraniti pod rednim brojem i naslovom označenim u samom obrascu pojedinačnih troškova (na primjer:1. Ljudski resursi 1.1. Plaće 1.1.1. Voditeljica programa).
Isto se ne odnosi na publikacije financirane kroz ovu potporu (plakati, letci, brošure, priručnici) koje nije potrebno kopirati već dostaviti u prilogu izvješća po jedan primjerak.
 
OBJAVLJENO: 14. veljače 2018.

Obrasci za polugodišnje izvješće o provedbi projekata lokalnih volonterskih centara u 2017. godini

Napomena:

Obrazac financijskog izvješća, opisnog izvješća o provedbi programa kao i obrazac prikaza pojedinačnih troškova, potrebno je ispuniti, ovjeriti i dostaviti u papirnatom i elektronskom obliku (na označenom CD/DVD-u ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj prozirnoj košuljici).
Uz obrazac Popis pojedinačnih troškova  uz polugodišnje izvješće nije potrebno svaki nastali trošak pravdati skeniranim izvornikom pisanog dokaza pohranjenom u elektronskom obliku na CD/DVD-u ili USB priključku.


 

 

Dokumenti